Sadarbība

Biedrība „Ruthenia“ sadarbojas ar citām biedrībām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē biedrības mērķu īstenošanu.

Visciešāk un visauglīgāk biedrības „Ruthenia“ aktīvisti sadarbojas ar Krievu sabiedrību Latvijā (Latvija), Rīgas slāvu vēstures biedrību (Latvija), biedrību „Mūsu atmiņas memoriāls“, Baltijas slāvu kultūras un vēstures mantojuma asociāciju „Baltoslav“ (Lietuva) un Baltijas jaunatnes asociāciju „Juvenis“ (Lietuva).


Drukāt