Biedrība „Ruthenia“

Biedrība „Ruthenia“ dibināta 2013. gada 3. janvārī Rīgā (Latvijas Republika). Tā ir nevalstiska, nekomerciāla un nepolitiska organizācija.

Biedrības „Ruthenia“ galvenie darbības mērķi ir Latvijas un Latvijas iedzīvotāju kultūras, vēstures, novadpētniecības un valodas mantojuma izpēte, saglabāšana un popularizēšana.

Biedrības „Ruthenia“ valdes priekšsēdētājs ir Aleksandrs Ržavins.


Drukāt