Karavīru memoriāli

Mūsdienu Latvijas teritorijā vairāku simtu gadu laikā ir pagājuši daudzi postošie kari. Par šo konfliktu bēdīgo iznākumu kļuva daudzi karavīru kapi un kapsētas. Diemžēl ne visi mirušo vārdi ir zināmi un ne visi mirušo karavīru radinieki zina viņu likteni. Biedrības „Ruthenia“ biedri uzskata savu pienākumu palīdzēt labot šo situāciju. Tostarp vairāku gadu laikā biedrības „Ruthenia“, Krievu biedrības Latvijā un citu organizāciju aktīvistu grupa kopā ar līdzjūtīgām privātpersonām strādā pie „Latvijas elektroniskās piemiņas grāmatas“, kas veltīta mūsdienu Latvijas teritorijā mirušajiem Otrā Tēvijas (Pirmā pasaules), Pilsoņu un Lielā Tēvijas (Otrā pasaules) karu laikā Krievijas un Sarkanās armijas karavīriem.

No otras puses, ārpus Latvijas atrodas karavīru apbedījumi, kuros apbedīti Latvijas iedzīvotāji, kā arī uzstādīti pieminekļi, kas veltīti viņu dzīvei un varoņdarbiem. Ne visi no šīm piemiņas vietām, diemžēl, ir zināmi mūsdienu Latvijas laikmetīgajai paaudzei un ir pašreizējo Latvijas valdību uzmanības objekti. Biedrība „Ruthenia“ arī pievērš daudz laika šo memoriālu izpētei.


Drukāt